Record details

Title
    Multidisciplinary study of geodynamical hazards at Machu Picchu World Herritage site, Peru
Author
    Klimeš, Jan
    Viles, Heather
    Vilímek, Vít
    Zvelebil, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Keyword
    Geodynamical
    Hazards
    Herritage
    Machu
    Multidisciplinary
    Peru
    Picchu
    Site
    Study
    World
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014