Record details

Title
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
Statement of responsibility
    Ján Szolgay, Michaela Danáčová, Stanislav Jurčák, Peter Spál
Other titles
    Zohľadnenie premenlivosti postupovej rýchlosti prietokových vĺn od prietokov pri transformácii prietokov multilineárnym modelom na rieke Morava
Author
    Danáčová, Michaela
    Jurčák, Stanislav
    Spál, Peter
    Szolgay, Ján, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 4
Pages
    p. 213-227
Year
    2008
Notes
    1 obr., 11 diagr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    koryto
    modelování
    odtok
    parametr
    povodeň
    povodí
    řeka
Geographical name
    Morava, řeka
    Slovensko
Keyword
    Case
    Discharge
    Empirical
    Flood
    Morava
    Multilinear
    Relationships
    River
    Routing
    Study
    Using
    Wave-speed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012