Record details

Title
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád, Jan Hron
Other titles
    Multimethodical access to the exploration of local pollution
Author
    Gruntorád, Jan, jr.
    Hron, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 11-12
Pages
    s. 353-356
Year
    1993
Notes
    5 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza škodlivin
    Český masiv
    geofyzikální průzkum
    kontaminace vod
    metody analytické
    ochrana podzemní vody
    procesy geodynamické
    voda podzemní
Geographical name
    Břežany
    Česká republika
    Grygov
    Klinkovice
    Perknov
    Sokolov
    Třemošnice
Keyword
    Lokálního
    Multimetodický
    Průzkumu
    Přístup
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012