Record details

Title
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
Statement of responsibility
    Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Šilhán, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 63
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.8
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza konečných deformací
    blokdiagram
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    pohyb svahový
    sedimentologie
    sesuv
    stáří relativní
    suťový proud
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    Analýz
    Beskyd
    části
    Geomorfologických
    Kulminační
    Moravskoslezských
    Mury
    Předběžné
    Sedimentologických
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012