Record details

Title
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
Other titles
    Svalové vtisky, systematika a způsob života čeledi Drahomiridae ((Mollusca, Tergomya)
Author
    Horný, Radvan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 1-2
Pages
    24
Year
    2005
Thesaurus term
    Archaeopraga
    Barrandian Area
    Czech Republic
    Drahomira
    Drahomiridae
    internal shell morphology
    mode of life
    Mollusca
    muscle scars
    Pragamira
    Silurian
    systematics
    Tergomya
    Tryblidiidae
Keyword
    Drahomiridae
    Family
    Life
    Mode
    Mollusca
    Muscle
    Scars
    Silurian
    Systematics
    Tergomya
Abstract (in czech)
   Během nového detailního výzkumu rodu Archaeopraga HORNÝ, 1963 (čeleď Drahomiridae) byly zjištěny laterální svalové vtisky také u rodů Drahomira a Pragamira. Kromě toho byly u Archaeopraga pinnaeformis (PERNER, 1903) nalezeny svalové vtisky typické pro rod Drahomira. Čeleď Archaeopterygidae HORNÝ, 1963 je tedy synonymní s čeledí Drahomiridae která obsahuje tryplidyoidní rody převážně se sedmi soubory dorzálních párových svalových vtisků a dvěma dlouhými velkými laterálními pedálními svalovými vtisky.
Abstract (in english)
   During the new detail investigation of the genus Archaeopraga HORNÝ, 1963 (family Drahomiridae) lateral scars were ascertained also in the genera Drahomira and Pragamira. Moreeover, the typical drahomirid muscle scar pattern was found also in Archaeopraga pinnaeformis (PERNER, 1903). The family Archaeopterygidae HORNÝ, 1963 is thus synonymous with the family Drahomiridae which contain tryplidyoidean genera with mostly seven sets of dorsal paired muscle scars and two long, large, lateral pedal muscle scars.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012