Record details

Title
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
Other titles
    Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Author
    Burianková, Kristýna
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. LXXXV
Pages
    10
Year
    2000
Thesaurus term
    metagranite, mylonitisation
Keyword
    Chemické
    Do-7
    Kra
    Metagranitů
    Mylonitizace
    Oskavská
    Silezikum
    Složení
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Granitové mylonity ve vrtu Do-7 (oskavská kra, Hrubý Jeseník) se liší svých chemismem. Jednoznačný vztah mezi deformací a chemickýcmi změnami nebyl prokázán.
Abstract (in english)
   Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014