Record details

Title
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
Statement of responsibility
    Ján Král
Other titles
    Outline of stroncium isotope evolution in the crystalline of the Tatric and Veporic units
Author
    Král, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 197-208
Year
    1992
Notes
    4tab.,14diagr.,2 s. bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    datování
    diferenciace magmatu
    distribuce prvků
    granitoidy
    izotopy Sr, Rb
    izotopy U, Pb
    oblast veporského krystalinika
Subject category
    tatrikum
    veporikum
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
    Slovensko střední
Keyword
    Evolúcie
    Izotopov
    Kryštaliniku
    Náčrt
    Stroncia
    Tatrika
    Veporika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012