Record details

Title
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
Statement of responsibility
    Jan Rybář, Vít Jánoš, Tomáš Nýdl
Other titles
    Slope landsliding susceptibility in Moravskoslezské Beskydy Mts.-West
Author
    Jánoš, Vít
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 173-175
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie environmentální
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
Keyword
    25-14
    25-23
    Beskyd
    části
    Meziříčí
    Moravoslezských
    Náchylnost
    Radhoštěm
    Rožnov
    Sesouvání
    Svahů
    Valašské
    Západní
Abstract (in english)
   Instability effects were registered in the region covering three map 1: 10 000 sheets of the water-shed Rožnovská Bečva River between the towns of valašské Meziříčí and Rožnov pod Radhoštěm. Engineering-geological action maps regarding stability conditions, as well as derived prognostic landslide susceptibility maps were compiled
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012