Record details

Title
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
Author
    Jánoš, Vít
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 173-175
Year
    2002
Notes
    Projekt: GA205/00/0665, GA ČR
    Překlad názvu: Slope landsliding susceptibility in Moravskoslezské Beskydy Mts. - West
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    inventory of slope instability
    landslide susceptibility mapping
Keyword
    Beskyd
    části
    Moravskoslezských
    Náchylnost
    Sesouvání
    Svahů
    Západní
Abstract (in czech)
   V povodí řeky Rožnovské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm byla hodnocena náchylnost území k sesouvání.
Abstract (in english)
   Instability effects were registered in the region covering three map 1:10 000 sheets of the water-shed Rožnovská Bečva between the towns of Valašské Meziříčí and Rožnov pod Radhoštěm.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012