Record details

Title
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
Other titles
    The finding of the "new" section in the former brickyard Židenice II - Růženin dvůr
Author
    Pecka, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 2
Pages
    4
Year
    2011
Thesaurus term
    Quaternary, Pleistocene, loess, paleosoils, sedimentology, grain size, magnetic susceptibility, mollusk.
Keyword
    Cihelně
    Dvůr
    II
    Nález
    Nového
    Profilu
    Růženin
    Zaniklé
    Židenice
Abstract (in czech)
   Cihelna Židenice II - 'Růženin dvůr' byla popsána jako jeden z nejlépe dochovaných záznamů pleistocenních klimatických cyklů. Když byla cihelna v 80. let 20. století opuštěna důležité profily zmizely. V průběhu sezóny 2010 byl proveden průzkum v jihozápadní části této cihelny a byly objeveny horizonty fosilních půd. V třímetrovém profilu se podařilo rozlišit čtyři vrstvy dva z nich, označené jako 1 a 4 byly popsány jako spraše, které obsahují zbytky měkkýšů. Horizonty označené jako 2 a 3 byly popsány jako redeponované paleopůdy a byly interpretován jako PK VII a VIII PK.
Abstract (in english)
   The finding of the "new" section in the former brickyard Židenice II - Růženin dvůr
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014