Record details

Title
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
Author
    Černý, P.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 237
Year
    1995
Keyword
    Bohatého
    Holém
    Nález
    Sázavou
    Sfaleritu
    Skarnu
    Vlastějovicích
    Vrchu
    Zruče
    železem
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012