Record details

Title
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Pavel Černý
Other titles
    Find of iron-rich sphalerite in skarn near Vlastějovice
Author
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 237
Year
    1995
Notes
    1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    krystalová struktura
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    parageneze
    sfalerit
    skarn
    sulfidy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vlastějovice (Kutná Hora)
Keyword
    Bohatého
    Holém
    Nález
    Sázavou
    Sfaleritu
    Skarnu
    Vlastějovicích
    Vrchu
    Zruče
    železem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012