Record details

Title
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku
Other titles
    New granite body find in surroundings of Zdíkov, Šumava Mts.
Author
    Pálenský, Peter
    Škoda, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    radon risk, granite, Moldanubian unit, Šumava Mts
Keyword
    Albrechtce
    Masivku
    Nález
    Zdíkovsku
    žulového
Abstract (in czech)
   Výzkum vybraných geofaktorů v modelovém území Zdíkovska s cílem hodnotit geofaktory podle atributů a stanovit koeficient významnosti geofaktoru pro hodnocení krajiny a životního prostředí
Abstract (in english)
   New granite body find in surroundings of Zdíkov, Šumava Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014