Record details

Title
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    A find of aragonite in Dobkovičky stone quarry (České Středohoří Mts.)
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 226-227
Year
    1997
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    aragonit
    bazalt
    lokalita mineralogická
    lom
    mineralogie topografická
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanologie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dobkovičky (Litoměřice)
Keyword
    Aragonitu
    Českém
    Dobkovičky
    Kamenolomu
    Nález
    Obce
    Středohoří
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012