Record details

Title
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Finds of foraminifers in the Ordovician of the Barrandian
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 18-20
Year
    1996
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Barrandien
    Foraminifera
    ordovik
    popis taxonů
    taxonomie
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    souvrství králodvorské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha - Řeporyje
Keyword
    12-41
    Barrandienu
    Beroun
    Foraminifer
    Nález
    Ordoviku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012