Record details

Title
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
Statement of responsibility
    Tomáš Lehotský, Vladimíra Jašková, Josef Plaček
Other titles
    Trace fossils finds from Studnice-village in the Drahany Upland (Lower Carboniferous, Moravo-Silesian unit of the Bohemian Massif)
Author
    Jašková, Vladimíra, 1959-
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Plaček, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 303
Pages
    s. 107-109
Year
    2012
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    ichnofosilie
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoekologie
Geographical name
    Morava (Česko)
    Studnice (Vyškov, Vyškov)
Keyword
    Českého
    Drahanské
    Fosilních
    Jednotka
    Karbon
    Masivu
    Moravskoslezská
    Nález
    Spodní
    Stop
    Studnic
    Vrchovině
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014