Record details

Title
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    Find of ichnofossils Pragichnus and Skolithos in the Ordovician of the Železné hory Mts. at Rabštejnská Lhota
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 134-135
Year
    1996
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    chrudimské paleozoikum
    ekologie
    ordovik
    taxonomie
    trace fossils
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rabštejnská Lhota (Chrudim)
Keyword
    13-42
    Hor
    Ichnofosilií
    Lhoty
    Nález
    Ordoviku
    Pardubice
    Pragichnus
    Rabštejnské
    Skolithos
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012