Record details

Title
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
Statement of responsibility
    Ilja Pek, Jan Zapletal
Other titles
    A find of ichnofossils from the Lower Badenian sediments of the Carpathian Fore-deep in the neighbourhood of the village Blučina (Moravia)
Author
    Pek, Ilja
    Zapletal, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 1-2
Pages
    s. 35-38
Year
    1993
Notes
    1 pl., 4 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    baden
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    popis taxonů
    trace fossils
Geographical name
    Blučina
    ČR-Morava
Keyword
    Badenu
    Blučiny
    Ichnofosilií
    Karpatské
    Morava
    Nález
    Okolí
    Předhlubně
    Sedimentech
    Spodního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012