Record details

Title
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 38-39
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: A find of the ichnofossil Chondrites Sternberg, 1833, in the so-called "Scyphocrinites Horizon" (Devonian, Barrandian area, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Czech Republic
    Devonian
    Ichnofossils
Keyword
    1833
    Barrandienu
    Chondrites
    Devon
    Horizontu
    Ichnofosilie
    Nález
    Scyphocrinitovém
    Sternberg
Abstract (in czech)
   Na podzim roku 2000 byl při vrcholu osypu zhruba uprostřed stěny Budňanské skály zřícený blok scyphocrinitového vápence. Hornina je ostrůvkovitě intenzivně bioturbovaná; ichnostavba sestává z jediného taxonu Chondrites intricatus (BRONGNIART 1828).
Abstract (in english)
   Biodetric limestones of the so-called "Scyphocrinites Horizon" (Devonian, Barrandian area, Czech Republic)yielded lenses and nodules intensively bioturbated by Chondrites intricatus (Brongniart).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012