Record details

Title
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Ilja Pek
Other titles
    Find of ichnofossil Zoophycos ichnosp. in the Ponikev Formation (upper Frasnian, southern Moravia)
Author
    Dvořák, Jaroslav
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 231-234
Year
    1996
Notes
    2 obr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    bioturbace
    břidlice černá
    devon
    frasn
    ichnofosilie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Ponikev (Prostějov)
Keyword
    Frasn
    Ichnofosilie
    Ichnosp
    Jižní
    Morava
    Nález
    Ponikelském
    Souvrství
    Svrchní
    Zoophycos
Abstract (in english)
   Ichnofossil Zoophycos ichnosp. was found in the upper Frasnian siliceous shales (Ponikev Formation, Konice Palaeozoic region). Specimen comes from the borehole KDH-5 situated near SSW margin of the village Ponikev (southern Moravia, Czech Republic). Mentioned trace is the first find of ichnofossil in the Upper Devonian Ponikev Formation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012