Record details

Title
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček
Other titles
    A find of dense CO2 fluid inclusion in zircon from the Quaternary fluvial gravel-sands at Hulín
Author
    Dolníček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 13-15, obálka s. 3
Year
    2008
Notes
    1 fot. na obálce, 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    inkluze fluidní
    kvartér Českého masivu
    mikrotermometrie
    oxid uhličitý
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    silesikum
    těžké minerály
    zirkon
Geographical name
    Hulín (Kroměříž, Kroměříž)
    Morava (Česko)
Keyword
    25-31
    CO2
    Fluid
    Fluviálních
    Hulína
    Hustotou
    Inkluze
    Kroměříž
    Kvartérních
    Nález
    štěrkopísků
    Vysokou
    Zirkonu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012