Record details

Title
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
Statement of responsibility
    Josef Klomínský, Zdeněk Táborský
Author
    Klomínský, Josef
    Táborský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 8
Pages
    s. 28-30
Year
    2003
Notes
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    krystalinikum
    ložisko hydrotermální
    metalogeneze
    mineralizace
    pluton
    prognóza
    rudy W
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jeřmanice (Liberec)
Keyword
    Čechách
    Exokontaktu
    Granitu
    Kasiteritem
    Křemenných
    Liberce
    Nález
    Severních
    Tanvaldského
    Wolframitem
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012