Record details

Title
    Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
Other titles
    Cobaltite and gold in the Marie Pomomocná III quartz structure, Zlaté Hory ore deposit
Author
    Malec, Jan
    Staněk, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7
Notes
    Akce: 2005 ; Příbram
Thesaurus term
    cobaltite, gold, quartz dykes, Zlaté Hory
Keyword
    Horách
    III
    Kobaltinu
    Křemenné
    Marie
    Nález
    Pomocná
    Struktuře
    Zlata
    Zlatých
Abstract (in czech)
   Mikroskopická zrnka kobaltinu a zlata se vyskytují na žilné struktuře se pěti typy křemene. Nejvyšší obsah zlata (26,6 ppm) je ve vzorku s nejvyšším obsahem As (269 ppm).
Abstract (in english)
   Cobaltite and gold in the Marie Pomomocná III quartz structure, Zlaté Hory ore deposit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014