Record details

Title
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
Statement of responsibility
    Jakub Jirásek
Other titles
    Find of koninckite near Litošice (Železné hory Mts.) in comparison with its world occurrences
Author
    Jirásek, Jakub
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 132-137
Year
    2005
Notes
    1 obr., 2 fot., 3 tab.
    Bibliografie na s. 136-137
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    lokalita mineralogická
    ložisko pyritu
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    odval
    proterozoikum
    spektrometrie IR
    zvětrávání
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    Belgie
    Brazílie
    Čechy (Česko)
    Itálie
    Japonsko
    Kyrgyzstán
    Litošice (Pardubice, Přelouč)
    Maďarsko-Středohoří
    Rakousko
    Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
    Slovensko
    Španělsko
Keyword
    Koninckitu
    Litošic
    Nález
    Srovnání
    Světovými
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012