Record details

Title
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
Statement of responsibility
    Jiří Svoboda, Vojen Ložek
Other titles
    Evidence of Mesolithic and malacofauna succession in Průchodnice
Author
    Ložek, Vojen
    Svoboda, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1-2
Pages
    s. 39-40
Year
    1993
Notes
    1 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Čes. geol. Společ.
Subject group
    archeologie
    eolické sedimenty
    holocén
    Mollusca
    sedimentace eolická
    sedimenty jeskynní
Geographical name
    ČR-Morava
    Ludmírov
Keyword
    Malakofauny
    Mezolitu
    Nález
    Průchodnicích
    Sled
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012