Record details

Title
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
Statement of responsibility
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Viktor Goliáš
Other titles
    A find of an andorite-like mineral (so-called "minéral F") in association of diaphorite and other Pb-Ag-Sb minerals on the mine dump of the Lill mine (Černojamské deposit), Příbram, Czech Republic
Author
    Goliáš, Viktor
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 187-192
Year
    2005
Notes
    1 obr., 3 fot., 8 tab.
    Bibliografie na s. 191-192
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    54
Subject group
    antimon
    báňská historie
    Barrandien
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fáze minerální
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    odval
    olovo
    proterozoikum
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
    stříbro
    sulfosoli
    žíla rudní
Geographical name
    Březové Hory (Příbram, Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Andoritu
    Asociaci
    Blízkého
    černojamské
    Dalšími
    Diaforitem
    Dolu
    Haldě
    Lill
    Ložisko
    Minéral
    Minerálu
    Minerály
    Nález
    Pb-Ag-Sb
    Příbram
    Tzv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012