Record details

Title
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Milan Libertín, Radek Labuťa
Other titles
    The oldest vascular plants from the Bohemian Massif
Author
    Dašková, Jiřina
    Labuťa, Radek
    Libertín, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Pages
    s. 127
Year
    2003
Notes
    2 fot. příl.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Subject group
    Barrandien
    geologie regionální
    mapa geologická
    Plantae
    plantae vasculares
    pražská pánev
    silur
    taxonomie
    wenlock
Geographical name
    ČR-Čechy
    Loděnice (Beroun)
Keyword
    12-41
    Beroun
    Cévnatých
    Českém
    Masivu
    Nález
    Nejstarších
    Rostlin
Abstract (in english)
   Organic remains were found on the Loděnice-Černidla locality (Barrandian Lower Palaeozoic). These representatives of he genus Cooksonia were identified on the basis of the vascular cells and their morphology. They are the oldest findings of vascular plants in the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012