Record details

Title
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Vladimír Šimo
Author
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Šimo, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 21-23
Year
    2006
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    56
Subject group
    česká křídová pánev
    diageneze
    ichnofosilie
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lokalita fosiliferní
    lužický faciální vývoj
    paleontologie
    plankton
    pleistocén
    vrtavé organismy
    zachování fosílie
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Doubice (Děčín, Rumburk)
Keyword
    Čech
    Glaciálních
    Ichnofosilie
    Křídového
    Nález
    Neobvykle
    Severních
    Stáří
    Uloženin
    Zachovalé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012