Record details

Title
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
Other titles
    New occurrence of hyperpotassic granulites in the Blanský les granulite Massif (southern Bohemia)
Author
    Franěk, Jan
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    granulite, Blanský les Granulite Massif, geochemistry, petrology, Moldanubian Zone
Keyword
    Blanského
    Granulitu
    Hřebenu
    Hyperdraselného
    Kleti
    Lesa
    Masivu
    Nález
    Nového
    Tělesa
Abstract (in czech)
   Neobvykle velké (délka ~ 200 m, šířka až ~45 m) těleso granátického hyperdraselného granulitu bylůo objeveno v lese na svazích Kleti (1083 m m.n.m.), 1.3 km sz. samoty Kokotín. Minerální složení a horninová geochemie silně připomíná již známá tělesa granátických (Plešovice) a diopsidických (Lhotka) hyperdraselných granulitů masívu Blanského lesa. Aktuální studie ukazuje, že tyto exotické a geneticky zajímavé horniny mohly uniknout pozornosti během mapování v měřítku 1:25 000 a tak být mnohem častější, než se dosud očekávalo.
Abstract (in english)
   New occurrence of hyperpotassic granulites in the Blanský les granulite Massif (southern Bohemia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014