Record details

Title
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
Statement of responsibility
    Jiří Svoboda
Other titles
    Paleolithic find from the Zkamenělý zámek rock (Střemeníčko, district of Olomouc)
Author
    Svoboda, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Roč. 1992
Pages
    s. 41, 124
Year
    1996
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    holocén
    jeskyně
    kvartér moravských úvalů
    pleistocén-svrchní
    prehistorie
    spraš
Geographical name
    Březina (Olomouc)
    ČR-Morava
    Ludmírov-Milkov (Prostějov)
Keyword
    Březina
    K.o
    Nález
    Okr
    Olomouc
    Paleolitu
    Střemeníčko
    Zámku
    Zkamenělého
Abstract (in english)
   Find of a flint blade during biostratigraphic excavations, in a layer dating to the end of the Pleistocene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012