Record details

Title
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
Statement of responsibility
    Veleslav Lang, Ilja Pek
Other titles
    Find of a pearl in the Carboniferous bivalvian Posidonia becheri Bronn, 1828
Author
    Lang, Veleslav
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 269
Pages
    s. 42-43
Year
    1992
Notes
    1 fot., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc).
Subject group
    Bivalvia
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    nálezy
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Morava
    Opatovice (Vyškov)
Keyword
    1828
    Becheri
    Bronn
    Karbonského
    Mlže
    Nález
    Perly
    Posidonia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012