Record details

Title
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
Statement of responsibility
    Marie Lachmanová
Author
    Lachmanová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 24
Pages
    s. 69-70
Year
    1998
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza valounová
    chalcedon
    kenozoikum
    miocén
    oblast snosová
    paleogeografie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    říční síť
    sedimenty klastické
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Radotín (Praha, Česko)
Keyword
    Chalcedonu
    Nález
    Podkrkonošského
    Radotína
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012