Record details

Title
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
Statement of responsibility
    Olga Fejdiová
Other titles
    Pre-Trissic weathering crust in Balaže (Low Tatra Mts.)
Author
    Fejdiová, Olga
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 161-163
Year
    1989
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    analýza hornin
    kůra zvětrávací
    litologie
    litosféra
    lúžňanské souvrství
    trias-spodní
    zvětrávání
Geographical name
    Baláže
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Balážoch
    Kory
    Nález
    Nízke
    Predtriasové
    Tatry
    Zvetrávania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012