Record details

Title
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrabal, Magda Konzalová
Author
    Hrabal, Jaroslav
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 78
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Subject group
    fylit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ordovik
    Radiolaria
    silur
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Stanový
Keyword
    K-2/St
    Krystalinikum
    Nález
    Radiolarie
    řádu
    Sphaerellaria
    Vrtu
    železnobrodské
Abstract (in czech)
   V grafiticko-sericitickém fylitu ze železnobrodského krystalinika byl nalezen závalek karbonátové horniny se zachovalými mikrofosíliemi velikosti 0.07 - 0.2 mm. Paleontologicky byly zařazeny do skupiny Protista, podtřídy Radiolaria, řádu Sphaerellaria a podřádu Spumellaria. Podle současných poznatků lze souvrství fylitů časově zařadit nejpravděpodobněji do rozmezí svrchní ordovik - silur.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012