Record details

Title
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
Other titles
    Finding of Miocene sedimentary relic in the Pod hradem Cave, Moravian Karst
Author
    Bajer, Aleš
    Lisá, Lenka
    Otava, Jiří
    Vít, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 2013, č. 305
Pages
    7
Year
    2013
Thesaurus term
    Miocene sediments, Moravian Karst, cave, provenance, heavy minerals
Keyword
    Hradem
    Jeskyni
    Kras
    Miocénních
    Moravský
    Nález
    Reliktu
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   V jeskyni Pod hradem na severozápadě Moravského krasu byl v nadmořské výšce 410 m nalezen relikt křemenných písčitých štěrků. Na základě staurolitové asociace přiřazujeme sediment ke sladkovodnímu ottnangu. Obsahy amfibolů odrážejí dotaci z granodioritů brněnského masivu v západním sousedství. Asociace je typická pro mnohé sedimenty výše položených jeskyní Moravského krasu.
Abstract (in english)
   Finding of Miocene sedimentary relic in the Pod hradem Cave, Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014