Record details

Title
    Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Archeologické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 3
Pages
    s. 550-555
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Molluscs finding in the area of Early Medieval fortification in Libice nad Cidlinou
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bivalvia
    early Middle Ages
    Gastropoda
    moat
    palaeoenvironment
Keyword
    Cidlinou
    Libici
    Měkkýšů
    Nález
    Opevnění
    Prostoru
    Raně
    Schránek
    Středověkého
Abstract (in czech)
   Paleomalakozoologická analýza měkkýšů z prostoru raně středověkého opevnění hradiště v Libici nad Cidlinou doložila výskyt 5 druhů suchozemských a 13 druhů vodních měkkýšů. Na základě ekologické charakteristiky zjištěných druhů se jednalo v iniciální fázi sídlištní aktivity o průtočné boční rameno řeky Cidliny, které se posléze oddělilo a stalo izolovaným. V něm po výrazně delší dobu ve srovnání s dobou existence průtočného ramene docházelo k sedimentaci ve stojaté vodě.
Abstract (in english)
   Occurrence of 5 species of terrestrial gastropods and 13 species of freshwater molluscs have been documented on the basis of palaeomalacological analyses into the bailey of the fortified enclosure at Libice nad Cidlinou, that that revealed part of the outer defensive moat. The moat was originally an arm of the Cidlina, as is shown by the appearance of molluscs strictly associated with flowing water, which was later isolated, removing all contact with the primary riverbed and creating an area of standing water.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012