Record details

Title
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, Martin Vůjta
Other titles
    Find of the Upper Albian in the Magura nappe of the Hostýnské vrchy hills
Author
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Vůjta, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 20-21
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    alb
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    litologie
    nanoplankton
    příkrov
Geographical name
    Bystřice pod Hostýnem
    ČR-Morava
    Držková
Keyword
    25-43
    Albu
    Bystřice
    Hostýnem
    Hostýnských
    Magurském
    Nález
    Příkrovu
    Svrchního
    Vrchů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012