Record details

Title
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
Statement of responsibility
    Štěpán Krejsek, Jindřich Kynický, Miroslav Rimeš, Alexandr Topolský
Author
    Krejsek, Štěpán
    Kynický, Jindřich
    Rimeš, Miroslav
    Topolský, Alexandr
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 247-249
Year
    2013
Notes
    3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    kalcit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    ložisko dolomitu
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    sběratelství
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Horní Lánov (Trutnov, Vrchlabí)
Keyword
    Dutiny
    Horním
    Kalcitu
    Krystaly
    Lánově
    Nález
    Velké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 11. 2013
Import date
    20. 5. 2014