Record details

Title
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
Other titles
    Occurrence of large apophylite crystals in a zonally developed alpine fissure at Libodřice near Kolín
Author
    Franěk, Jan
    Sláma, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 4
Pages
    6
Year
    2008
Thesaurus term
    Alpine paragenesis, Amphibolites, Kutná Hora crystalline, Bohemian Massif
Keyword
    Alpské
    Apofylitu
    Kolínsku
    Krystalů
    Libodřic
    Nález
    Velkých
    Zonální
    žíle
Abstract (in czech)
   Popis alpské parageneze vyvinuté ve variských amfibolitech kutnohorského krystalinika při severním okraji moldanubika. Kavernózní alpskou trhlinu charakterizuje neovbyklá sektorová zonalita její výplně, s téměř nezávislým vývojem jednotlivých zón.
Abstract (in english)
   Occurrence of large apophylite crystals in a zonally developed alpine fissure at Libodřice near Kolín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014