Record details

Title
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
Statement of responsibility
    Milan Vokáč
Author
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 2
Pages
    s. 121-123
Year
    2002
Notes
    1 obr., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    analýza petrografická
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldavit
    sedimentace fluviální
    tektity
Geographical name
    ČR-Morava
    Rouchovany (Třebíč)
Keyword
    Nález
    Rouchovan
    Třebíčsku
    Vltavínu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012