Record details

Title
    Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo 21
Pages
    s. 37
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Berounky
    Nález
    říční
    Skryjí
    Terase
    Vltavínu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012