Record details

Title
    Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 5
Pages
    s. 352
Year
    1996
Notes
    96.00.00
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Berounky
    Nález
    říční
    Skryjí
    Terase
    Vltavínu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012