Record details

Title
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Václav Novák, Vladimír Šrein
Other titles
    Occurrence of tungsten mineralization near Malčice, E of Český Krumlov
Author
    Litochleb, Jiří
    Novák, Václav, 1945-
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 3
Pages
    s. 95-98
Year
    1988
Notes
    1 obr., 2 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
Subject category
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    moldanubikum
    regionální mineralogie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Českokrumlovsku
    Malčic
    Nález
    Wolframového
    Zrudnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012