Record details

Title
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
Statement of responsibility
    Eliška Albrechtová, Jan Hauk, Jaromír Jedlička, Zdeněk Kotrba
Author
    Albrechtová, Eliška
    Hauk, Jan
    Jedlička, Jaromír
    Kotrba, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 214-215
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza stopových prvků
    Au (zlato - 79)
    mikrosonda elektronová
    moravskoslezská oblast
    moravský devon a spodní karbon
    prospekce
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jindřichov
Keyword
    Jindřichova
    Nález
    Okolí
    Severním
    Slezsku
    Zlatinky
Abstract (in czech)
   Autoři hodnotí nález zlatinky ve šlichu ze svahového sedimentu v kulmu Nízkého Jeseníku. Morfologie zlatinky byla zkoumána pomocí rentgenového mikroskopu a její složení bylo zjištěno mikrosondou. Vedle zlata a příměsi stříbra zlatinka obsahuje stopy Sb a Cu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012