Record details

Title
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Petr Pauliš, Jaromír Jelínek a Jan Vlk
Other titles
    The finds of čejkaite at mine adit of the uranium deposit Rožná, Czech Republic
Author
    Jelínek, Jaromír
    Pauliš, Petr
    Pauliš, Petr, 1956-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Vlk, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    5
    s. 212-216
Year
    2008
Notes
    1 obr., 2 fot., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    moldanubikum strážecké
    mřížkové parametry
    rudy U
    rula biotitická
    sběratelství
    složení chemické
Thesaurus term
    Czech Republic
    čejkaite
    Rožná uranium deposit
    uranyl
Geographical name
    Morava západní (Česko)
    Rožná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Keyword
    Chodbě
    čejkaitu
    Česká
    Důlní
    Ložiska
    Nálezy
    Republika
    Rožná
    Uranového
Abstract (in czech)
   Vzácný supergenní minerál čejkait byl nalezen v důlní chodbě na 24. patře uranového dolu Rožná I, 1 km S od Dolní Rožínky, západní Morava, Česká republika. Vytváří slabé povlaky na fragmentech barytové žiloviny o velikosti do 2 x 3 cm cm, s nerovným nebo jemně krystalickým povrchem a vzácněji i polokulovité agregáty o velikosti do 0.5 mm. V asociaci byly zjištěny zelený andersonit a světle žlutozelený schröckingerit.
Abstract (in english)
   Rare supergene mineral čejkaite was found at mine adit of 24th level of the uranium mine Rožná I, 1 km N of Dolní Rožínka, western Moravia, Czech Republic. It forms thin coatings at fragments of baryte gangue up to 2 x 3 cm, with uneven or fine crystalline surface and rarely hemispherical aggregates up to 0.5 mm in size. Green andersonite and light yellow green schröckingerite were found in the association.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    18. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012