Record details

Title
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Ctirad Sviták
Other titles
    Finds of foraminifers in Cenomanian in Praha-Hloubětín
Author
    Sviták, Ctirad
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 104-105
Year
    1998
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    křída-svrchní
    profil geologický
    prostředí brakické
    sedimentologie
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Hloubětín
Keyword
    12-24
    Cenomanu
    Foraminifer
    Nálezy
    Praha
    Praze-Hloubětíně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012