Record details

Title
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Miriam Nývltová-Fišáková
Other titles
    Pleistocene and holocene faunal finds from some caves in Moravian Karst
Author
    Nývltová-Fišáková, Miriam
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 43-45
Year
    2001
Notes
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    Gastropoda
    geologie regionální
    jeskyně
    kosti
    kras
    kvartér
    taxonomie
    Vertebrata
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    24-23
    24-41
    Fauny
    Holocenní
    Jeskyní
    Krasu
    Moravského
    Nálezy
    Některých
    Pleistocenní
    Protivanov
    Vyškov
Abstract (in english)
   Faunal remains froms several caves in Moravian Karst were studied. Bones of reindeers, wolves, cave bears, cave hyenas, horses and bisons have been distinguished within the framework of Pleistocene fauna. Remains of deers, hares, foxes, badgers, wild cats, lynxes, beavers, bisons and livestock belong to the Holocene. The caves were settled by magdalenian people, the animal remains survived as bag rests and were commonly crushed. Holocene faunal remains were not crushed with certain exceptions from the Rytířská cave. The youngest faunal assemblage contains species living in the region recently or not long ago
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012