Record details

Title
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
Statement of responsibility
    Jana Nedomová
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Nedomová, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 103-104
Year
    2003
Notes
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    599
Conspectus category
    55
Subject group
    jeskyně
    krasová výplň
    kvartér pražské plošiny
    Mammalia
    muzeum
    paleontologie
    pleistocén
    Rodentia
    sbírka
    silur
    terasa
    zóny biostratigrafické
    zuby
Geographical name
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Castor
    Castoridae
    Chlum
    čeleď
    Lokality
    Mammalia
    Nálezy
    Rodentia
    Rodu
    Srbska
    Trogontherium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012