Record details

Title
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
Statement of responsibility
    Zdeněk Dvořák
Other titles
    Finds of Tertiary insect at the brown coal opencast mining near Bílina
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
Author
    Dvořák, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Ústecké muzejní sešity
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 113-116
Year
    1993
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Ústecké muz. Seš.
Subject group
    Insecta
    miocén
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    Bílina
    ČR-Čechy
Keyword
    Bílině
    Dole
    Hmyzu
    Hnědouhelném
    Nálezy
    Třetihorního
    VMG
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012