Record details

Title
    Nálezy velkých krystalů v České republice
Author
    Filippi, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 73-73
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Findings of large crystals in the Czech Republic
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    minerals - crystals - Czech Republic
Keyword
    České
    Krystalů
    Nálezy
    Republice
    Velkých
Abstract (in czech)
   V textu jsou zmíněny některé nálezy velkých krystalů minerálů v České republice.
Abstract (in english)
   Findings of some large crystals of minerals in the Czech Republic are mentioned in this short communication.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012